Pokus - Zdraví

Přejít na obsah

Pokus

LÉČEBNÉ PRODUKTY
Před časem jsme provedli pokus s obyčejnou čočkou.  Čočka byla zalévána jak vodou z kohoutku, tak vodou která byla stimulována Solfeggio frekvencemi a pozitivními informacemi.  Pokus jednoznačně potvrdil, že frekvence a pozitivní informace dodané do vody podporují života schopnost buněk a jejich regeneraci, ale také prokázal výrazný vliv  na růst rostliny. Jak je patrné z obrázku čočka zalévaná stimulovanou vodou je nesrovnatelně v lepším stavu, co se týká klíčivosti, ale i vzrůstu a zdraví.
Rostlina neumí lhát a nabízí se myšlenka jak využít stimulované vody pro léčení lidského organismu a nebo při pěstování zemědělských plodin jako je obilí, řepa nebo brambory. Na tomto pokusu se ukázalo, že bez jakýchkoliv hnojiv rostliny vykazují zvláštní odolnost a sílu, tedy základní předpoklad pro lepší výnosy v oblasti zemědělství.

REGEN CLUB z.s. 2007 - 2023
Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Návrat na obsah