PYRAMIDY - PYRAMIDY

Energie pyradid posunuje lidské možnosti...
Přejít na obsah

PYRAMIDY

Pyramida vyrobená v souladu s posvátnou geometrií ve spojení s titanem dispomuje zcela unikátními vlastnostmi. Harmonizuje nejen vnější prostředí, ale i prostředí uvnitř našeho lidského těla.
Pyramida s mědí je levnější variantou avšak její účinky jsou také velmi zajímavé. Má všechny harmonizační prvky jako pyramida titanová a mocné účinky titanu jsou zde vykompenzovány horským křišťálem, který podobně jako titan dokáže člověka osvobozovat od karmických zátěží.
Můžete požádat o pyramidu s titanem nebo s mědí, nebo si můžete zdarma stáhnout "Nahrávku k pyramidě" k harmonizaci čaker  léčivými Solfeggio frekvencemi,  ale i jiné zajímavé tituly a posoudit účinnost.

Pyramida s titanem nebo s mědí produkuje mimo jiné i magnetické záření, proto je třeba předměty a přístroje citlivé na magnetismus udržovat v dostatečné vzdálenosti od pyramidy. Zvláštní pozornost je třeba věnovat v případě, že je člověk vlastníkem kardiostimulátoru aj. předmětů citlivých na magnetismus.

Pyramida vyrobená v souladu s posvátnou geometrií a spojená s titanem nebo mědí harmonizuje vnější prostředí ale i prostředí uvnitř našeho lidského těla. Zvyšuje lidské vibrace a pozvedá čakerní systém umožňující žití s vyšším potenciálem ve všech úrovních bytí. Je programovatelná a reagující citlivě na naše myšlenkové pochody a také přání které vysíláme. Je tedy velkým darem a významným pomocníkem pro lidi kteří jsou pozitivně laděni a kteří mají chuť dělat dobré věci pro tento svět.                       
Návrat na obsah