Programování snů - obchod

REGEN CLUB z.s.
E-SHOP
Přejít na obsah

Programování snů

Způsob dodání: Internet
Způsob platby pro tyto produkty: Předem na BÚ,  Platební karta
Nejsme plátci DPH
                                                                                 Zpátky do košíku.
Proceed to order - Pokračuj v objednávce.
041S Fyzická krása - žena.
11_Progamování snů ke stažení
Sen snad každé ženy je být krásná, nebo alespoň přitažlivá. Málo kdo si je však vědom toho, že tuto danou kvalitu fyzického vzhledu je možno velkou měrou ovlivnit zharmonizováním procesů uvnitř nás. Je to však velice logické. Kvalita a barva pleti, jas očí, příjemný pohled vyrovnaného člověka a v neposlední řadě spokojený úsměv, to jsou znaky přitažlivosti. A právě tyhle věci je možno pomocí této nahrávky ovlivnit a posunout k dokonalosti. Výsledkem této velice příjemné snahy bude pocit spokojenosti ze sebe samotné.
280,00 Kč
Přidat
042S Chci se libit mužům.
11_Progamování snů ke stažení
Každý člověk v sobě má něco, co je hodno obdivu. Někdy jakoby tato hodnota zůstává skryta a stačí nepatrná změna a náhle je vše jinak. Do Tibetu jezdí lidé na několik týdnů čistit své nitro pomocí meditace. Často pak popisují diametrální změny, které následně přicházejí do jejich životů. Vyčištěním mysli se otevřou změnám v různých oblastech života. Poslech této nahrávky umožňuje nastavit mysl změnám v oblasti osobní přitažlivosti a tak umožňuje dosáhnout i v této oblasti toho, po čem toužíme.
280,00 Kč
Přidat
043S Chci se líbit ženám.
11_Progamování snů ke stažení
Každý člověk v sobě má něco, co je hodno obdivu. Někdy jakoby tato hodnota zůstává skryta a stačí nepatrná změna a náhle je vše jinak. Do Tibetu jezdí lidé na několik týdnů čistit své nitro pomocí meditace. Často pak popisují diametrální změny, které následně přicházejí do jejich životů. Vyčištěním mysli se otevřou změnám v různých oblastech života. Poslech této nahrávky umožňuje nastavit mysl změnám v oblasti osobní přitažlivosti a tak umožňuje dosáhnout i v této oblasti toho, po čem toužíme.
280,00 Kč
Přidat
044S Kvalitní spánek.
11_Progamování snů ke stažení
Dokud nezakusíme jaké to je usínat nad ránem znaveni marnou snahou spát a přes den se pak trápit únavou z nevyspání, nedoceníme ten nádherný dar kvalitního spánku. Tato nahrávka umožňuje v prvé řadě prohloubit spánek a změnit jeho kvalitu. Díky hodnotnější spánkové regeneraci se během noci dostatečně obnovují síly a přes den disponujeme s větším množstvím energie. Při dlouhodobějším, pravidelném poslechu dochází k
280,00 Kč
Přidat
045S Mezilidské vztahy.
11_Progamování snů ke stažení
Neviditelné vazby mezi lidmi zvané vztahy, někdy tak složité a chladné, jindy přátelské a láskyplné.
Položili jste si někdy otázku, co stojí za těmito neviditelnými pouty? Pravda je taková, že je to něco uvnitř nás samotných. Vždy, když máme problém s člověkem stojícím na druhé straně tohoto pouta zvaného vztah, dochází k tomu, že něco z jednání tohoto člověka jako by zahraje na strunu uvnitř nás a my pak reagujeme na základě toho, co se v nás samotných odehrává. A naopak, naše jednání způsobuje rozvibrování strun uvnitř někoho jiného. Tato nahrávka pomáhá pomocí programování se jako by zpřetrhat tyto neviditelné struny uvnitř nás a tak mění svět našich vztahů.
280,00 Kč
Přidat
046S Mužné tělo.
11_Progamování snů ke stažení
Nejste spokojeni se stavbou svého těla, ale máte pocit, že není ve vašich silách s tím něco udělat? Pojďte příjemným způsobem změnit právě tuto informaci ve své mysli a možná budete překvapeni, jak se změnou okolností formující vaši postavu, budou uskutečňovat vaše představy, aniž by jste vynakládali velké úsilí. Naopak se bude moci zdát, že to co dříve stálo spousty energie, nyní jde jakoby samo od sebe.
280,00 Kč
Přidat
047S Nalezení životního partnera.
11_Progamování snů ke stažení
Není snadné nalézt správného životního partnera. Do jisté míry je to tím, že vlastně ani nepřemýšlíme nad tím, jaký by měl náš partner být, natož abychom si ho na základě svých představ cíleně přitáhli do svého života. Poslech této nahrávky nám umožní správně nastavit mysl a vědomě začít pracovat na tom, abychom nalezli partnera právě takového, po jakém toužíme.
280,00 Kč
Přidat
048S Paměť.
11_Progamování snů ke stažení
Toužíte si zapamatovat mnohem více a vzpomenout o mnoho snadněji, než tomu bylo doposud? Poslech této nahrávky umožňuje zharmonizovat mysl a tak zlepšit tyto schopnosti, které využíváme téměř nepřetržitě ve všech svých činnostech. Rozhodují o našich možnostech a příležitostech týkajících se všech oblastí života a stojí tedy za to se starat o jejich kvalitu.
280,00 Kč
Přidat
049S Pracovní příležitost.
11_Progamování snů ke stažení
Svět je plný příležitostí a to platí i pro finanční oblast. Svědčí o tom skutečnost, že navzdory ekonomické krizi dokáží někteří jedinci navyšovat své zisky a to hned ve více oblastech. Jejich pozitivní myšlení je nastaveno tak, aby podporovalo toky příležitostí do jejich podnikání a tak se tomu i děje. Tato nahrávka může pomoci otevřít mysl těmto tokům a tak zajistit nevšední zdroje hojnosti.
280,00 Kč
Přidat
050S Celková regenerace.
11_Progamování snů ke stažení
Máte v sobě touhu zlepšit své schopnosti, kterými disponujete? Jste-li otevření víře, že nic není neměnné, pak je Vám pomoci. Věci zůstanou takové, jaké jsou pokud se s nimi smíříme. Samotný poslech této nahrávky upravuje psychickou sféru a zlepšuje mentální schopnosti, ale také obsah afirmací předložený mysli v této nahrávce pomáhá najít způsob, jak zlepšit základní předpoklady úspěšného života, kterými jsou naše schopnosti mentální, psychické a fyzické.
280,00 Kč
Přidat
051S Škoní prospěch - dívky.
11_Progamování snů ke stažení
Trápí vás prospěch svých dětí ve škole a rádi by jsme jim pomohli? Poslech této nahrávky jim umožní snadněji přijímat učivo a s nově nabitými vědomostmi lépe pracovat. Za nedlouho tak budete moci sledovat, jak se zlepšuje nejen jejich školní prospěch, ale celkově vztah ke škole a studiu všeobecně.
280,00 Kč
Přidat
052S Školní prospěch - chlapci.
11_Progamování snů ke stažení
Trápí vás prospěch svých dětí ve škole a rádi by jsme jim pomohli? Poslech této nahrávky jim umožní snadněji přijímat učivo a s nově nabitými vědomostmi lépe pracovat. Za nedlouho tak budete moci sledovat, jak se zlepšuje nejen jejich školní prospěch, ale celkově vztah ke škole a studiu všeobecně.
280,00 Kč
Přidat
053S Štíhlá postava, krásné tělo, žena.
11_Progamování snů ke stažení
Toužíte mít zdravé a krásné tělo, ale nemáte ten správný postoj či vytrvalost tento sen učinit skutečností? Změňte nastavení své mysli a půjde Vám to samo, bez velké námahy a dřiny. Nové návyky se za nedlouho stanou součástí Vaší osobnosti a věřte, že cesta k tomuto cíli bude nejen snadná, ale i příjemná.
280,00 Kč
Přidat
054S Uzdravení.
11_Progamování snů ke stažení
Máte pocit, že jste vůči své nemoci bezmocní? Pojďte změnit tento stav těla i mysli pomocí programování se doprovázené krásnou hudbou. Poslech této nahrávky dokáže změnit kvalitu mysli, která je nejdůležitějším činitelem v boji s nemocí. Léčivé frekvence namodulované na povznášející hudbu a provázené pozitivními afirmacemi pomáhají obnovit vnitřní inteligenci našeho těla a posilují tak samoléčivé schopnosti uvnitř nás. Zanedlouho můžeme vnímat, jak se znovu obnovuje životní energie a postupně tak narůstá také tolik potřebná víra v uzdravení. Častým a pravidelným poslechem smíme poskytnout pomocnou ruku vyšší inteligenci v nás. Ona je nejlepším lékařem a ví, jak zdárně vést léčivý proces. Nastartujte léčení právě tady a teď, promarněný čas je hřivna o kterou jsme jednou pro vždy přišli.
280,00 Kč
Přidat
055S Zdar v práci a osobním životě.
11_Progamování snů ke stažení
Není moudré se smířit s tím, jak se nám daří, když to není zrovna ideální. Při tom ne vždy změna k lepšímu vyžaduje vynaložení většího úsilí. Někdy stačí otevřít nebo vyčistit mysl a pak se mnohdy dějí zázraky. S pomocí této nahrávky můžeme k mnoha věcem zlepšit přístup, aniž bychom si toho vůbec všimli a tím se otevřít pozitivním změnám, které dříve nemohly přijít.
280,00 Kč
Přidat
056S Životní energie.
11_Progamování snů ke stažení
Chcete-li rozhýbat tok své životní energie, využijte stimulů obsažených v této léčivé nahrávce a obnovte tak zdroje energie dřímající uvnitř Vás. Život bude mnohem krásnější.
280,00 Kč
Přidat
057S Odbourání stresu, radost a optimismus.
11_Progamování snů ke stažení
Vždy je možno hodnotit svět kolem nás lépe, či hůře. Je to pouze naše volba. V podstatě stav naší mysli rozhoduje o tom, co a jak chceme vidět a jak to chceme cítit, zda se chceme smát, nebo plakat. Pokud vezmeme na vědomí tuto skutečnost a převezmeme kontrolu nad svou myslí, pak se staneme pány svých emocí i životů. Tento poslech nám k tomu může významně pomoci.
280,00 Kč
Přidat
058S Zvládání povinností, řešení životních situací.
11_Progamování snů ke stažení
Všimli jste si někdy, že úspěšní lidé mají úplně jinak uspořádaný život? Více pracují a při tom mají dostatek času na vše, co potřebují. Zvládají spousty věcí s lehkostí a ještě jim zbývá dostatek času na zábavu a odpočinek. Jejich světu vládne řád, jsou efektivní, energičtí a mají správný přístup k věcem, kterým se věnují. Je to souhra více kvalit, jimiž disponují. Poslech této nahrávky umožňuje přenastavit mysl a tak tyto kvality přitáhnout do našich životů.
280,00 Kč
Přidat
Návrat na obsah